Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi

green-bar-100

Hvad er fysioterapi? Fysioterapiens vigtigste formål er at få kroppen til at fungere optimalt og herigennem skabe øget livskvalitet. Vores bevægelsesevne er nemlig afgørende for, at vi kan fungere i hverdagen og opretholde en sund livsstil.

Fysioterapi anvendes, når vi har været udsat for omstændigheder, der påvirker vores krop og vores funktionsevne. Det kan være i forbindelse med, at vi er kommet til skade, har smerter, er blevet opereret eller har fået en sygdom, der nedsætter kroppens funktionsevne.

Hos FysioDanmark har vi en aktiv tilgang til fysioterapien. En sund og stærk krop er en forudsætning for bedring og for at mindske risikoen for tilbagefald og nye skader. Derfor integrerer vi den nyeste viden inden for fysisk træning og sundhedsfremme med kvalitetssikret fysioterapi. Vi tager udgangspunkt i dig, og skræddersyer et personligt behandlingsforløb, der imødekommer dine udfordringer. Find frem til årsagen til dit problem og læs mere om behandling her.

FD_Skulder_øvelse-3-sh-lilleKsk

Behandling hos fysioterapeuten

  • En grundig undersøgelse og analyse af skaden og kroppens funktionsevne samt de udfordringer, der måtte være.
  • Du får information om din skade og i samarbejde med dig udarbejdes en behandlingsplan. Planen skal sikre, at vi afhjælper skaden hurtigst muligt samt forebygge at den kommer igen.
  • Behandlingen iværksættes med smertelindrende manuel behandling og genoptræning.
  • Rådgivning omkring gode øvelser og sundhedstiltag, der forbygger at skaden kommer igen.

FysioDanmark

green-bar-100

FysioDanmark er meget mere end fysioterapi. Hos FysioDanmark hjælper vi hver dag mennesker til at nå deres fulde potentiale.

Vi hjælper sportsudøvere til at performe deres bedste. Vi hjælper mennesker med svære rygproblemer til et liv med færre eller ingen smerter. Og kronisk syge, som med træning får troen på hverdagen igen. Vi varetager patienter, der søger behandling gennem deres pensions- og sundhedsforsikring.

Fysioterapi er mennesker og hvert menneske tæller hos FysioDanmark. Derfor følger vi hvert enkelt menneske tæt, og sikre de bedste forudsætninger for et sundt liv – uden smerter. Hør mere om hvilke muligheder du har hos din lokale FysioDanmark.