fbpx

Fysioterapi - i de bedste hænder

Hos FysioDanmark er du i de bedste hænder

En fysioterapeut kan hjælpe dig med behandling, hvis du har lidelser i kroppens bevægeapparat (muskler, led, sener og nerver) og kan hjælpe dig med at forebygge problemer.

Behandling kan både være manuel behandling, hvor et led skal mobiliseres, så det bevæger sig bedre, bløddelsbehandling af spændte muskler, udspænding af stramme strukturer osv. Men fysioterapi er i høj grad også vejledning i forhold til hensigtsmæssige måder at bevæge sig på, vejledning i forhold til aktiviteter/sport og motion eller vejledning i forhold til, hvordan du kan optimere din træning, så du bliver bedre i stand til at dyrke din sport.

En af fysioterapeutens opgaver er at give dig de bedste forudsætninger for et aktivt liv med et minimum af smerter, så din livskvalitet er så høj som overhovedet mulig. Fysioterapi spænder bredt, og kan på flere måder være med til at du får de bedste forudsætninger for et godt og aktivt liv.

Hos FysioDanmark bliver du tilbudt de bedste og nyeste behandlingsmetoder inden for fysioterapi og du får behandling af veluddannede og fagligt dygtige medarbejdere.

En vigtig del af FysioDanmark samarbejdet er, at vi deler viden og erfaring på tværs af klinikkerne. Det gør, at du som patient hos en FysioDanmark klinik altid kan være sikker på, at du modtager den bedst mulige behandling baseret på den nyeste faglige viden.

Klik på det område du vil vide mere om.

Der er typisk 5 trin i dit behandlingsforløb:

  • Vi udreder, hvad du fejler og hvorfor

  • Du får information om din skade og en plan for din behandling

  • Behandling, der sigter på at reducere eller fjerne dine gener

  • Genoptræning. Vi stiler efter et niveau, der reducerer risikoen for at skaden opstår igen

  • Du får vejledning i fysisk aktivitet og andre sundhedstiltag

Fysioterapeutisk undersøgelse

I FysioDanmark bygger behandlinger på en grundig undersøgelse og analyse af den måde, du bevæger dig på. Du skal regne med ca. 30 minutter til første undersøgelse og behandling. Det sikrer, at der er tid til at skabe en grundig forståelse for din udfordring eller skade og vurdering af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Dit mål er vores mål

Efter undersøgelsen opstiller vi et fælles mål og en plan for dit behandlingsforløb. Dermed sikrer vi, at behandlingen og planen er målrettet netop dine problemer, ressourcer og behov.

Skræddersyet genoptræning

Vores overordnede tilgang til fysioterapi har altid været baseret på aktivitet. Det betyder, at du sideløbende med din behandling, ofte vil blive sat i gang med aktiviteter, med det formål at styrke din krop og reducere risikoen for, at dit problem opstår igen.

Fra uvaner til gode vaner

I mange genoptræningsforløb handler det om at bryde nogle uvaner og erstatte dem med vaner, der er bedre for dit helbred og din generelle sundhed. Det kan være alt fra den måde, du sidder på, går, står eller løfter på – ja i det hele taget bevæger dig på – måske var der en grund til, at du fik din skade. Ændrer vi ikke på det, er der en stor risiko for, at din skade kommer igen – eller at du kan have svært ved at komme af med din skade.

Genoptræning adskiller sig fra almindelig fitness træning ved, at forløbet er tilpasset netop dig og din skade. Dette er kun muligt, når genoptræningen tager udgangspunkt i en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og en løbende justering undervejs i din behandling.